Lượt truy cập: 65455    
  Đang trực tuyến: 4
 
  • Khảo sát đảm bảo chất lượng giáo dục
Khảo sát đảm bảo chất lượng giáo dục1

Thông báo

Tin tức - sự kiện

Sáng 24/11/2018, Đại học Huế đã tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm đánh giá cơ sở giáo dục trong khuôn khổ dự án 1 VLIR-IUC