Lượt truy cập: 75231    
  Đang trực tuyến: 2
 
  • Khảo sát đảm bảo chất lượng giáo dục
Khảo sát đảm bảo chất lượng giáo dục1

Thông báo

Tin tức - sự kiện

Ngày 18/07/2019, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế, Chi bộ Phòng Khảo thí – ĐBCLGD đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên đối với 02 quần chúng ưu tú Đỗ Trường Xuân và Cái Thị Thanh Lâm chuyên viên Phòng Khảo thí - ĐBCLGD.