Lượt truy cập: 87503    
  Đang trực tuyến: 5

Thực hiện công khai năm học 2018 - 2019

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Cam kết chất lượng giáo dục

Stt Đơn vị Chương trình đào tạo Download
BẬC ĐẠI HỌC
1 Khoa QTKD Quản trị nhân lực Download
2 Kinh doanh thương mại Download
3 Marketing Download
4 Quản trị kinh doanh Download
5 Thương mại điện tử Download
6 Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) Download
7 Khoa KT-KT Kế toán Download
8 Kiểm toán Download
9 Kiểm toán (Chất lượng cao) Download
10 Khoa KT&PT Kinh doanh nông nghiệp Download
11 Kinh tế và Quản lý du lịch Download
12 Kinh tế và Quản lý tài nguyên môi trường Download
13 Kinh tế nông nghiệp Download
14 Kế hoạch đầu tư Download
15 Kế hoạch đầu tư (Chất lượng cao) Download
16 Khoa HTTTKT Thống kê kinh doanh Download
17 Tin học kinh tế Download
18 Tin học kinh tế (Chất lượng cao) Download
19 Khoa TC-NH Tài chính Download
20 Ngân hàng Download
21 Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) Download
22 Khoa KTCT Kinh tế chính trị Download
23 Các CTĐT Liên kết Tài chính - Ngân hàng Liên kết với ĐH RENNES 1 Pháp Download
24 Quản trị kinh doanh Liên kết với Viện công nghệ Tallaght Ireland Download
25 Chương trình tiên tiến Kinh tế - Tài chính Liên kết với ĐH Sysney Úc Download
BẬC SAU ĐẠI HỌC
1 CTĐT Quản lý kinh tế Download
2 CTĐT Quản trị kinh doanh Download
3 CTĐT Kinh tế nông nghiệp Download
4 CTĐT Kinh tế chính trị Download

- Chất lượng giáo dục thực tế: File đính kèm

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

- Thông tin về cơ sở vật chất: File đính kèm

- Đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên: File đính kèm

3. Công khai thu chi tài chính

- Mức thu học phí và các khoản thu khác: File đính kèm

4. Danh sách giảng viên đầu ngành 2019: File đính kèm

 

Các bài khác