Lượt truy cập: 96176    
  Đang trực tuyến: 2

Thực hiện công khai năm học 2019 - 2020

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Cam kết chất lượng giáo dục

Stt Đơn vị Chương trình đào tạo Download
BẬC ĐẠI HỌC
1 Khoa QTKD Quản trị nhân lực Download
2 Kinh doanh thương mại Download
3 Marketing Download
4 Quản trị kinh doanh Download
5 Thương mại điện tử Download
6 Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) Download
7 Khoa KT-TC Kế toán Download
8 Kiểm toán Download
9 Kiểm toán (Chất lượng cao) Download
10 Tài chính Download
11 Ngân hàng Download
12 Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) Download
13 Khoa KT&PT Kinh doanh nông nghiệp Download
14 Kinh tế và Quản lý du lịch Download
15 Kinh tế và Quản lý tài nguyên môi trường Download
16 Kinh tế nông nghiệp Download
17 Kinh tế quốc tế Download
18 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Download
19 Kế hoạch đầu tư Download
20 Kế hoạch đầu tư (Chất lượng cao) Download
21 Khoa HTTTKT Thống kê kinh doanh Download
22 Tin học kinh tế Download
23 Tin học kinh tế (Chất lượng cao) Download
24 Khoa KTCT Kinh tế chính trị Download
25 Các CTĐT Liên kết Tài chính - Ngân hàng Liên kết với ĐH RENNES 1 Pháp Download
26 Quản trị kinh doanh Liên kết với Viện công nghệ Tallaght Ireland Download
27 Chương trình tiên tiến Kinh tế - Tài chính Liên kết với ĐH Sysney Úc Download
BẬC SAU ĐẠI HỌC
1 CTĐT Quản lý kinh tế Download
2 CTĐT Quản trị kinh doanh Download
3 CTĐT Kinh tế nông nghiệp Download
4 CTĐT Kinh tế chính trị Download

- Chất lượng giáo dục thực tế: File đính kèm

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

- Thông tin về cơ sở vật chất: File đính kèm

- Đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên: File đính kèm

3. Công khai thu chi tài chính

- Mức thu học phí và các khoản thu khác: File đính kèm

4. Danh sách giảng viên đầu ngành 2020: File đính kèm

 

Các bài khác