Lượt truy cập: 89541    
  Đang trực tuyến: 3


Năm học 2017 - 2018 (theo Thông Tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017)

1. Công khai Chất lượng giáo dục thực tế. File đính kèm

2. Công khai Cơ sở vật chất. File đính kèm

3. Công khai Đội ngũ Giảng viên. File đính kèm

4. Công khai Tài chính. File đính kèm

5. Công khai cam kết chất lượng giáo dục: 

STT KHOA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO FILE
1 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh File
Marketing File
Quản trị nhân lực File
Thương mại điện tử File
Kinh doanh thương mại File
2 Kinh tế & Phát triển Kế hoạch đầu tư File
Kinh doanh nông nghiệp File
Kinh tế nông nghiệp File
Kinh tế và QLTNMT File
3 Hệ thống thông tin Quản lý Tin học kinh tế File
Thống kê kinh doanh File
4 Kế toán - Kiểm toán Kế toán File
Kiểm toán File
5 Tài chính - Ngân hàng Tài chính File
Ngân hàng File
6 Kinh tế chính trị Kinh tế chính trị File
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT
STT CHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO FILE
1 Chương trình tiên tiến Kinh tế nông nghiệp - Tài chính File
2 Chương trình Rennes Tài chính - Ngân hàng File
3 Chương trình Tallaght Quản trị kinh doanh File
 

 

Các bài khác