Lượt truy cập: 65455    
  Đang trực tuyến: 3
Năm học 2017 - 2018 (theo Thông Tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017)

Cập nhật: 18/06/2018 11:10:53

Báo cáo 3 công khai của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm học 2017 - 2018 theo Thông Tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017Kế hoạch khảo sát ĐBCLGD năm học 2018 - 2019

Cập nhật: 01/10/2018 15:44:33

Kế hoạch Khảo sát Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế năm học 2018 - 2019