Lượt truy cập: 87508    
  Đang trực tuyến: 2


Quá trình hình thành

  • Thực hiện chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 5/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, Giám  đốc  Đại  học  Huế  đã  ban  hành  QĐ  số  1081/QĐ-ĐHH-TCNS  ngày 16/10/2009 về việc  thành  lập Trung  tâm KT-ĐBCLGD  trực  thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

  • Để thống nhất tên gọi, chức năng nhiệm vụ đối với bộ phận KT-ĐBCLGD ở các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành QĐ số 591/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 17/3/2010 về việc đổi tên Trung tâm KT-ĐBCLGD thành Phòng KT-ĐBCLGD trực thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

  • Phòng có chức năng tham mưu, giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động về công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

  • Địa chỉ liên hệ: Phòng C3.1, Nhà C, 99 Hồ Đắc Di, TP. Huế
  • Điện thoại: 0234. 3883760 - hoặc - 0234. 3883950
  • Email:        khaothi@hce.edu.vn - hoặc - dambaochatluong@hce.edu.vn