Lượt truy cập: 93490    
  Đang trực tuyến: 2
Quá trình hình thành

Cập nhật: 03/08/2017 17:44:17

Thực hiện chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 5/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành QĐ số 1081/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 16/10/2009 về việc thành lập Trung tâm KT-ĐBCLGD trực thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.  Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Khảo thí - ĐBCLGD

  Cập nhật: 03/08/2017 18:02:29

  Phòng Khảo thí - ĐBCLGD Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí; công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường; thực hiện các dịch vụ về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho các tổ chức có nhu cầu khi có đủ điều kiện và được sự cho phép của Hiệu...   Thông tin về đội ngũ nhân lực

   Cập nhật: 04/08/2017 16:12:56

   Thông tin chung về đội ngũ nhân lực của Phòng Khảo thí - ĐBCLGD bao gồm: họ tên, trình độ, chức vụ, e-mail, số điện thoại.