Lượt truy cập: 87517    
  Đang trực tuyến: 11
LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Cập nhật: 11/09/2017 15:08:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ THÔNG BÁO LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TỪ NGÀY 16 - 20 THÁNG 9 NĂM 2017Công bố Báo cáo tự đánh giá

Cập nhật: 14/08/2017 10:24:05

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế công bố Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường giai đoạn 2011 - 2016 để chuẩn bị Đánh giá ngoài vào tháng 9/2017.