Lượt truy cập: 96182    
  Đang trực tuyến: 1
Quản lý văn bản và điều hành

Cập nhật: 14/08/2017 10:44:32

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế  Các Quy định về công tác ĐBCLGD

  Cập nhật: 03/08/2017 21:50:41

  Quy định về chức năng nhiệm vụ của Hội đồng và Tổ phối hợp ĐBCLGD; Quy định về thống kê lưu trữ; Quy định về công tác khảo sát ĐBCLGD; Quy định về công tác ĐBCLGD của Trường Đại học Kinh tế...   Các Quy định về công tác Khảo thí

   Cập nhật: 03/08/2017 22:27:33

   Quy định về tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần; Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng NHĐT kết thúc học phần