Lượt truy cập: 96183    
  Đang trực tuyến: 1


Một số tài liệu về giảng dạy đại học

 

Stt Tên tài liệu Tải về
1 Cẩm nang ứng dụng CNTT trong giảng dạy đại học Tải về
2 Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học Tải về

Nguồn: St