Lượt truy cập: 72816    
  Đang trực tuyến: 2
Thông báo về việc Khảo sát hiệu quả giảng dạy học phần học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

Cập nhật: 17/10/2019 14:36:04

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần, Trường Đại học Kinh tế Huế yêu cầu các sinh viên tham gia trả lời phiếu khảo sát hiệu quả học phần học kỳ I, năm học 2019 - 2020