Lượt truy cập: 55671    
  Đang trực tuyến: 3
Nhắc nhở thực hiện khảo sát chất lượng giảng dạy của giảng viên hk1, năm học 2018-2019

Cập nhật: 21/12/2018 09:22:22

Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa thực hiện khảo sát học kỳ 1 năm học 2018 - 2019. Chính vì vậy, đề nghị những sinh viên chưa tham gia khảo sát dành thời gian hoàn thành khảo sát.