Lượt truy cập: 67124    
  Đang trực tuyến: 2
NHẮC NHỞ THỰC HIỆN KHẢO SÁT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

Cập nhật: 24/05/2019 14:54:55

Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa thực hiện khảo sát học kỳ 2 năm học 2018 - 2019. Chính vì vậy, đề nghị những sinh viên chưa tham gia khảo sát dành thời gian hoàn thành khảo sát.