Lượt truy cập: 93493    
  Đang trực tuyến: 3


Đại hội chi bộ Phòng Khảo thí - Khoa học công nghệ nhiệm kỳ 2020-2022

Sáng ngày 06/05, Chi bộ Phòng Khảo thí – Khoa học công nghệ chính thức tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí PGS.TS Trương Tấn Quân, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Ngoài ra, Đại hội cũng rất vinh dự được tiếp đón đại diện lãnh đạo các chi bộ khác trong trường.

Đồng chí Hoàng Quang Thành trình bày Báo cáo tổng kết

Đại hội chi bộ Phòng Khảo thí – KHCN đã tiến hành đầy đủ các bước trình tự theo hướng dẫn của Đảng ủy Trường và Đảng ủy Đại học Huế. Mở đầu, Đại hội đã nghe đồng chí Hoàng Quang Thành thay mặt chi bộ trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ trước và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022.

Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội làm việc

Đại hội đã được nghe các ý kiến thảo luận của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ cũng như đại diện các Chi bộ Khoa/Phòng thuộc trường về công tác lãnh đạo thực hiện nghĩa vụ chuyên môn và xây dựng Đảng tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo của PGS.TS Trương Tấn Quân

Phát biểu với Đại hội, Đồng chí PGS.TS Trương Tấn Quân đại diện Ban Thường vụ Đảng uỷ, phó Hiệu trưởng Nhà trường biểu dương các thành tích đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng định hướng một số phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu chức danh Bí thư chi bộ và phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2022 nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc thủ tục, chất lượng tốt. Tân Bí thư chi bộ, đồng chí Phạm Xuân Hùng đã trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí PGS.TS Trương Tấn Quân và ý kiến thảo luận khác, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Trần Thị Thu Trang tham gia đóng góp ý kiến

Đồng ch​í Phan Thị Bích Hạnh tham gia đóng góp ý kiến

 

Tập thể chi bộ Phòng

                                                                                                                              Trường Xuân

 

Các bài khác