Lượt truy cập: 93495    
  Đang trực tuyến: 2


Tập huấn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các cán bộ, giảng viên, đặc biệt là những cán bộ tham gia vào quá trình tự đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo, trong 2 ngày 11/05 và 18/05/2018, Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã tổ chức tập huấn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc, Phó hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, PGS.TS Nguyễn Tài Phúc, Phó Hiệu trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo kiểm định chất lượng chương trình đào tạo sẽ quyết định đến sự phát triển của Nhà trường. Khóa tập huấn có ý nghĩa quan trọng để giúp cho đội ngũ cán bộ trong Trường chuẩn bị cho quá trình tự đánh giá chương trình đào tạo, tiếp tục thực hiện các giải pháp tổng thể cải tiến chất lượng giáo dục nhằm khẳng định chất lượng và uy tín của Trường Đại học Kinh tế.

 TS. Nguyễn Văn Đức, Trường ​ĐHNL trình bày chuyên đề: Phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT

Trong đợt tập huấn, các báo cáo viên đến từ Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Kinh tế đã giới thiệu bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo gồm 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí; kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin, minh chứng; kỹ thuật viết báo cáo... Các học viên cũng đã được các báo cáo viên hướng dẫn thực hành phân tích một số mẫu báo cáo tự đánh giá và viết báo cáo cho một số tiêu chí.

 Đông đảo cán bộ, giảng viên tham gia khóa tập huấn

Tự đánh giá CTĐT là quá trình cơ sở giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để tự xem xét, báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác thuộc CTĐT, làm căn cứ để cơ sở giáo dục tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Hiện Trường Đại học Kinh tế đang tiến hành các hoạt động để tự đánh giá 6 chương trình đào tạo cử nhân, gồm: Tin học Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Kinh tế chính trị, Kinh tế Nông nghiệp và Tài chính.

Các bài khác