Lượt truy cập: 55672    
  Đang trực tuyến: 1

Nhắc nhở thực hiện khảo sát chất lượng giảng dạy của giảng viên hk1, năm học 2018-2019

Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa thực hiện khảo sát học kỳ 1 năm học 2018 - 2019. Chính vì vậy, đề nghị những sinh viên chưa tham gia khảo sát dành thời gian hoàn thành khảo sát.

thời hạn khảo sát là từ 10/2018 đến 01/2019.(Click vào đây để xem hướng dẫn thực hiện khảo sát.)

Cuối đợt khảo sát, Phòng KT-ĐBCLGD sẽ lập danh sách những sinh viên không thực hiện khảo sát và gửi về Ban Giám hiệu, Phòng Công tác sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm để trừ điểm rèn luyện và có các biện pháp xử lý khác.

 

Lưu ý:

Danh sách các bạn sinh viên không thực hiện khảo sát HK2 năm học 2017 - 2018

Danh sách SV K49 không thực hiện KS học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Danh sách SV K50 không thực hiện KS học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Danh sách SV K51 không thực hiện KS học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

 

 

Các bài khác