Lượt truy cập: 93495    
  Đang trực tuyến: 2

Thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi Học kỳ 2 - năm học 2019-2020

THÔNG BÁO

(V/v nhận đơn phúc khảo bài thi Học kỳ 2 - năm học 2019-2020)

 

Phòng Khảo thí – BĐCLGD thông báo đến sinh viên hệ chính quy có nguyện vọng phúc khảo bài thi các học phần thuộc học kỳ 2 năm học 2019-2020 nộp đơn tại Phòng Khảo thí – BĐCLGD (có mẫu đơn sẵn) – Trường Đại học Kinh tế: Tầng 3 Khu Hành Chính, Số 99 Đường Hồ Đắc Di, TP Huế.

Thời gian nhận đơn: trong giờ hành chính, từ 28/9/2020 đến 06/10/2020 (trừ các ngày Thứ Bảy và Chủ nhật)

 

                                                                        PHÒNG KHẢO THÍ – BĐCLGD

                                                                                   

Các bài khác