Lượt truy cập: 65455    
  Đang trực tuyến: 3


THÔNG BÁO (V/v nhận đơn phúc khảo bài thi Học kỳ 1- năm học 2018-2019)

Phòng Khảo thí – ĐBCLGD thông báo đến sinh viên hệ chính quy thời hạn phúc khảo học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 như sau:

Các bài khác