Lượt truy cập: 89536    
  Đang trực tuyến: 2


Thông báo về việc Khảo sát hiệu quả giảng dạy học phần Đợt 2 - HK 1, năm học 2019 - 2020

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần, Trường Đại học Kinh tế Huế yêu cầu các sinh viên tham gia trả lời phiếu khảo sát hiệu quả học phần học kỳ I, năm học 2019 - 2020. Kết quả tổng hợp sẽ được gửi đến các đơn vị và giảng viên có liên quan để làm cơ sở cho việc cải tiến chất lượng giảng dạy.

Thời hạn khảo sát: Từ 10/2019 đến 1/2020.

Click vào đây để xem hướng dẫn thực hiện khảo sát.

Yêu cầu các sinh viên nghiêm túc thực hiện.

 

Lưu ý:

Danh sách các bạn sinh viên không thực hiện khảo sát sẽ được tổng hợp gửi về Phòng CTSV để trừ điểm rèn luyện cuối học kỳ.

 

Danh sách SV K50 không thực hiện KS học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Danh sách SV K51 không thực hiện KS học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Danh sách SV K52 không thực hiện KS học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Các bài khác