Lượt truy cập: 51673    
  Đang trực tuyến: 3
 
  • Khảo sát đảm bảo chất lượng giáo dục
Khảo sát đảm bảo chất lượng giáo dục1

Khảo sát Sự hài lòng về môi trường làm việc

Tin tức - sự kiện

Chiều ngày 16/06/2018, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã được nhận Giấy chứng nhận Kiểm định Chất lượng giáo dục trường đại học do Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá, theo đó chứng nhận Trường Đại học Kinh tế đạt Tiêu chuẩn Chất lượng Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đây là một sự kiện quan trọng, dấu mốc trong lịch sử gần 50 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Kinh...