Lượt truy cập: 89536    
  Đang trực tuyến: 2


THÔNG BÁO (Về việc Kiểm tra lại bài thi và Phúc khảo) Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 (thi lần 1) hệ CQ

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ tổ chức cho sinh viên xem lại bài thi Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 (thi lần 1) hệ Chính quy (học ban ngày) đối với những học phần sinh viên chưa hài lòng với kết quả thi đã được công bố trước khi tiến hành phúc khảo. Thời gian cụ thể sinh viên xem ở Thông báo dưới đây:

Các bài khác